บริษัทคลีน กรีนเทค จำกัด ร่วมกับ ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ นักวิจัยนาโนเทค สวทช. พัฒนาสารเสริมอาหารสำหรับผสมน้ำให้สัตว์ปีกกิน โดยได้ออกแบบเทคโนโลยีการนำพา (unique target delivery system) พร้อมนำนวัตกรรมคีเลชันแร่ธาตุ มาใช้ในการนำพาสารออกฤทธิ์ ไปสู่ระบบการทำงานของลำไส้สัตว์ปีกโดยตรง ช่วยให้การย่อย และการดูดซึมธาตุอาหารของสัตว์ปีกให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีนาโนเอนแคปซูเลชัน มาปรับปรุงน้ำมันโหระพา และน้ำมันออริกาโน ที่อยู่ในสารเสริมอาหารสัตว์ให้มีกลิ่นฉุนลดลง ทำให้สัตว์ปีกกินอาหารได้ง่ายขึ้น สุขภาพแข็งแรง ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่มีความสดกว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์ มีคุณสมบัติตามลักษณะไข่ที่ได้มาตรฐานเกรด AA เช่น มีเปลือกไข่แข็งแรง ไข่ขาวเป็นวงชัด และเป็นไข่เสริมคุณค่าอาหาร ที่สำคัญขายได้ราคาดีกว่าไข่ไก่ทั่วไป 20-40 เปอร์เซ็นต์ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และยังเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อไข่ไก่คุณภาพอีกด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป