ทีมวิจัย เนคเทค สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชัน “มุมแม่”เป็นแอปพลิเคชันบันทึกประวัติ และสถิติการให้นมแม่ พร้อมทั้งยังเป็นตัวช่วยหาห้องให้นม เมื่อต้องออกไปยังสถานที่ต่างๆ บนสมาร์ตโฟน โดยคุณแม่สามารถใช้แอปพลิเคชัน “มุมแม่” จดบันทึกข้อมูลการให้นมลูก ดูสถิติการให้นมลูกย้อนหลัง ซึ่งดูสรุปปริมาณน้ำนมที่ให้ลูกได้ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน อีกทั้งยังสามารถใช้บันทึกข้อมูล สำหรับลูกหลายคนได้อีกด้วย

และที่สำคัญแอปพลิเคชัน “มุมแม่” ยังเป็นตัวช่วยให้คุณพ่อและ คุณแม่ ค้นหาห้องให้นมแม่ยามอยู่นอกสถานที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือ สถานที่อื่นๆ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดห้องนมแม่ รีวิว สิ่งอำนวยความสะดวก และสถานที่ตั้งของห้องได้ทันที

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป