ดร.มาโนช นาคสาทา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คิดค้น “สารหน่วงไฟ” หรือ สารเคมีที่ช่วยยับยั้งการลุกติดไฟได้สำเร็จ และได้นำไปใช้สร้าง “วัสดุทนไฟ” ประภทต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และ สวทช.เครือข่ายภาคเหนือ 

วัสดุทนไฟที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย กระดาษสาทนไฟ ที่ทนความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส และเมื่อโดนเปลวไฟ กระดาษจะไม่ลุกไหม้ โดยกระดาษสาทนไฟนี้ ได้ถูกนำไปพัฒนาเป็น โคมลอยกระดาษสาทนไฟ ส่งออกไปจำหน่ายในสหภาพยุโรปและตะวันออกกลางแล้ว

นอกจากนี้ยังมี “ฉนวนความร้อนทนไฟ” ซึ่งทำขึ้นจากฟางข้าวและเยื่อกระดาษที่นำมาอัดเป็นแผ่นและเติมสารหน่วงไฟจนได้เป็นแผ่นฉนวนที่ไม่ลุกติดไฟและไม่ลามไฟ ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็น เพดานและผนังกันไฟ ภายใต้ แบรนด์ กันไฟ (Ganfai) วางจำหน่ายแล้วเช่นกัน

ส่วนนวัตกรรมล่าสุด คือ ไม้ทนไฟ ที่ใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการอัดสารทนไฟเข้าไปในเนื้อไม้ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับเครื่องอัดสารกันมอดที่โรงงานแปรรูปไม้ใช้กันอยู่ ทำให้ได้ไม้ทนไฟ มีคุณสมบัติไม่ลุกเป็นเปลวไฟ หรือไม่เป็นเชื้อเพลิง เมื่อโดนไฟจะปรากฏเป็นเพียงแค่รอยไหม้สีดำเช่นเดียวกัน 

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป