นักวิจัย สวทช. ได้ออกแบบและพัฒนา “เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน” โดยออกแบบการกะเทาะเปลือกข้าว ให้เป็นแบบลูกยางคู่ จึงมีประสิทธิภาพในการกะเทาะเปลือกสูง และเมล็ดข้าวหักน้อยกว่า เครื่องสีข้าวที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาด ชุดขัดข้าว ได้ออกแบบให้มีรอบการขัดที่เหมาะสม ลดการหักของเมล็ดข้าวระหว่างขัดสี มีชุดระบบลมดูดรำข้าวที่ด้านนอกของตะแกรงขัด จึงไม่มีรำข้าวติดเมล็ดข้าวออกมา ตัวเครื่องสามารถสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวกล้องได้ประมาณ 60-70 % หรือได้ข้าวขาวเต็มเมล็ดที่ 52-58 % และปลายข้าวที่ 13-14 % เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสะดวกทั้งการใช้งานและการบำรุงรักษา ช่วยให้เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างสีข้าวเป็นเงินหลายแสนบาทต่อปี

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป