แบคทีเรียบีทีไอ สามารถสร้างผลึกโปรตีนสารพิษ ที่ทำลายลูกน้ำยุงลายได้อย่างจำเพาะ เมื่อลูกน้ำยุงลายกินแบคทีเรียชนิดนี้เข้าไป จะทำให้กระเพาะของลูกน้ำยุงลายรั่วและตายลงในที่สุด ซึ่งแบคทีเรียบีทีไอนี้ มีประสิทธิภาพในการ ควบคุมลูกน้ำยุงลายได้นานหลายสัปดาห์ จึงสามารถนำมาใช้แทนสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ไม่เกิดการตกค้างของสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันงานวิจัยสารชีวภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ได้ถ่ายทอดให้ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “มอสคิล (Moskil)” วางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป