ไส้กรอก เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่ได้รับความนิยมโภคกันมาก ซึ่งในกระบวนการผลิตไส้กรอกนั้นจะใช้เกลือโซเดียม เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ เพิ่มอายุการเก็บรักษา เพิ่มรสชาติ และช่วยสกัดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ แต่การบริโภคเกลือโซเดียมที่มากเกินไปจะส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ

สวทช. ภาคเหนือ จึงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด พัฒนาไส้กรอกลดเกลือโซเดียม โดยเลือกใช้เนื้อหมูคุณภาพดีเป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับส่วนผสมอื่นๆ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปรับสูตรการใช้เกลือโซเดียมเป็นส่วนประกอบ ลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 25 จากสูตรเดิม แต่ยังคงคุณภาพดีและให้รสชาติที่ถูกใจผู้บริโภค ทั้งผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ และไส้กรอกเวียนนา นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมอาหารที่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค 

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป