ช่วงเวลาที่ต้องเร่งรีบ และทำงานแข่งกับเวลา ทำให้ผู้คนหันมานิยมบริโภคขนมปัง และเบเกอรีเป็นอาหารหลักกันมากขึ้น โดยเฉพาะมื้อเช้า แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มักมีอายุการเก็บรักษาสั้น จึงเก็บไว้ได้ไม่นานหากไม่ใส่สารกันบูด นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนา นวัตกรรมซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ หรือ “บี เฟรช” (B Fresh) ที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ ใช้สำหรับยืดอายุขนมปัง แทนการใช้สารกันบูด และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ “บี เฟรช” มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ขนมปัง และเบเกอรี มีอายุการเก็บรักษานานขึ้นกว่าปกติถึง 2 วัน โดยไม่ทำให้เนื้อสัมผัส และรสชาติของขนมปังเปลี่ยนไป ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์เบเกอรี ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท เช่น ขนมปังปอนด์ ขนมปังมีไส้ และขนมปังมีหน้า ปัจจุบันนักวิจัยกำลังพัฒนาสูตรที่เหมาะสม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเบเกอรีต่างๆ

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป