นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัย มะเร็งปากมดลูกแบบพกพา หรือ INSpectDx ซึ่งเป็นกล้องขนาดเล็ก ที่แสดงผลผ่านจอภาพ ช่วยให้ผู้ตรวจสามารถดู และวินิจฉัยร่วมกับโปรแกรม ซึ่งจะระบุตำแหน่ง และคำนวณพื้นที่โดยรวมของเนื้อเยื่อ ที่คาดว่าเป็นมะเร็ง และบันทึกภาพลงในตัวอุปกรณ์ และเครือข่ายฐานข้อมูล ที่เชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

จุดเด่นของเครื่อง คือ ขนาดกะทัดรัด มีความทนทาน เคลื่อนย้ายหรือพกพาได้ง่าย สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่ โดยแพทย์สามารถดึงข้อมูลมาวินิจฉัยเพิ่มเติม และประสานงานการรักษาต่อได้ ทำให้คนไข้เข้าถึง และรับการตรวจรักษามะเร็งปากมดลูกได้เร็ว ที่สำคัญเครื่องตรวจนี้ พยาบาลสามารถใช้กับคนไข้ได้ จึงช่วยลดความอาย ระหว่างหมอกับคนไข้ ทำให้คนไข้กล้ามาตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป