ถุงหายใจได้ Active PAK คือ ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ที่ช่วยยืดอายุผัก และผลไม้สด พัฒนาโดย ทีมนักวิจัย เอ็มเทค สวทช. โดยชะลอการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด ด้วยเทคโนโลยี EMA (Equilibrium Modified Atmosphere) ที่ช่วยสร้างสมดุลบรรยากาศ ภายในบรรจุภัณฑ์ จึงเก็บรักษาความสด คุณค่า และรสชาติของผักให้สด อร่อย ได้นานสูงสุด 2-5 เท่า หรือเฉลี่ย 7-8 วัน เทียบกับถุงพลาสติก ที่เจาะรูระบายอากาศทั่วไป ที่ใส่ผักได้เพียง 3 วันเท่านั้น

เอ็มเทคได้ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในการทดสอบ และปรับปรุงคุณสมบัติของถุงหายใจได้ Active PAK ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการใช้งาน และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในเรื่องความสดของผัก และความใสของถุง

 

 

v

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป