ปัจจุบัน ผู้บริโภคได้หันมาเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น แต่ปัญหาที่พบคือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ถูกลดไขมัน หรือน้ำตาลลง จะมีรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ด้อยลง ทำให้ไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป

นักวิจัยเอ็มเท็ค สวทช. จึงได้คิดค้นสารปรับเนื้อสัมผัส หรือสารรีโอโลยีจากเปลือกส้มโอ โดยใช้เส้นใยเปลือกส้มโอ ที่มีเพกตินเคลือบแทนน้ำมันพืช มีส่วนช่วยด้านการขับถ่าย และเพิ่มความหนืด โดยไม่มีผลกระทบต่อรสชาติ สามารถนำมาใช้เป็นสารเติมแต่งอาหารจากธรรมชาติ ช่วยในการปรับเนื้อสัมผัส ของผลิตภัณฑ์อาหารไขมันต่ำ ให้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับ ผลิตภัณฑ์อาหารไขมันสูง

ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ ในนมเปรี้ยวเสริมแคลเซียม และอาหารไขมันต่ำ ได้แก่ มายองเนสไร้ไขมัน และสปันจ์เค้กไขมันต่ำได้ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายขนาดของการทดลอง ก่อนจะนำไปถ่ายทอดสู่ภาคเอกชน ที่สนใจลงทุน เพื่อทดแทนการนำเข้าเพคตินจากต่างประเทศ

 

 

 

v

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป