นักวิจัย สวทช. ได้ใช้เทคนิคแลมป์ ซึ่งเป็นเทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบใหม่ มาพัฒนาเป็นชุดตรวจ LAMP color โดยดูสีของน้ำยาที่ปรากฏ สำหรับตรวจโรคไวรัสในกุ้ง เพื่อใช้แทนวิธีการตรวจแบบ PCR ที่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง และใช้เวลาตรวจนาน

ในปัจจุบัน มีชุดตรวจสำหรับโรคไวรัสในกุ้งหลายชนิด ทั้งตัวแดงดวงขาว ทอร่า ตัวแคระแกร็น และหัวเหลือง จุดเด่นของชุดตรวจนี้ก็คือ ความสะดวกและรวดเร็ว เพราะขั้นตอนการทดสอบไม่ยุ่งยาก เกษตรกรสามารถใช้งานได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ

มีความความแม่นยำในการตรวจสูงเทียบเท่ากับวิธี PCR แต่ใช้เวลาในการตรวจเพียง 50 – 90 นาที อ่านผลการตรวจได้ง่าย โดยดูจากสีที่ปรากฏในน้ำยา นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัย ผู้ใช้เครื่องมือไม่เสี่ยงต่อสารก่อมะเร็ง และสามารถตรวจได้ในทุกพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้า

 

 

 

v

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป