การระบาดของโรคและแมลง ในไร่มันสำปะหลังแต่ละครั้ง นอกจากจะทำให้ผลผลิตเสียหายแล้ว ยังนำไปสู่การขาดแคลน ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี ที่จะใช้สำหรับปลูกในฤดูกาลถัดไปด้วย

นักวิจัย ไบโอเทค สวทช. ได้ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มาผลิตต้นกล้ามันสำปะหลังปลอดโรค ในถุงพลาสติกราคาประหยัด แต่มีประสิทธิภาพสูง มีอัตราการขยายจำนวนได้ถึง 1 ต่อ 20 ภายในเวลาเพียง 3 เดือน เมื่อย้ายปลูกลงแปลง ต้นกล้ามันสำปะหลังนั้น เจริญเติบโตดี แข็งแรง ปลอดโรค มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ และให้ผลผลิตรากสะสมอาหาร เทียบเท่าการใช้ท่อนพันธุ์ปกติ

นอกจากนี้ นักวิจัยยังได้นำเทคโนโลยี Mini Stem Cutting มาผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังขนาดเล็ก เพื่อปลูกขยายในถาดหลุม ซึ่งทำได้จำนวนมาก และขนส่งง่าย นอกจากช่วยบรรเทาปัญหา การขาดแคลนท่อนพันธุ์ดีแล้ว ยังเหมาะจะต่อยอด เป็นธุรกิจผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด เพื่อจำหน่ายได้ด้วย

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป