ฟลาวมันสำปะหลัง (Flour) คือ แป้งดิบที่ไม่ได้ทำการสกัดเยื่อใยออก ยังมีองค์ประกอบทางอาหารต่างๆ พวกโปรตีน ไขมัน แร่ธาตุอยู่ จึงมีคุณสมบัติต่างจากแป้งมันสำปะหลัง (Starch) ที่มีการสกัดเยื่อใย และสิ่งเจือปนออกไปจนหมด

ปกติแล้ว ฟลาวมันสำปะหลัง จะผลิตจากมันสำปะหลังชนิดหวาน ซึ่งมีไซนาไนด์ต่ำ แต่มีราคาสูง นักวิจัยจาก ไบโอเทค สวทช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงร่วมกันคิดค้นกระบวนการผลิตฟลาวมันสำปะหลัง จากมันพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีปริมาณไซยาไนด์สูง แต่ให้ผลผลิตดี ราคาไม่แพง ให้กลายเป็นฟลาวมันสำปะหลังผงขาวนวล คุณภาพดี ปลอดภัยต่อการบริโภค

ฟลาวมันสำปะหลังที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำมาทดแทนแป้งสาลี ในการทำอาหาร อาทิ ขนมปัง หรือขนมอบต่างๆ ได้ ช่วยลดการนำเข้าแป้งสาลี และยังช่วยขยายโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน ซึ่งมีมูลค่าสูง และเป็นที่นิยมในตลาดยุโรปและอเมริกา

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป