เชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส เป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร โดยหน่วยงานที่ควบคุมด้านความปลอดภัยทางด้านอาหาร ได้มีข้อกำหนดว่า ต้องไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อชนิดนี้ในอาหาร

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. จึงพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ ลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส ในอาหาร โดยใช้วิธี immunomagnetic separation หรือ IMS ซึ่งใช้ magnetic beads ที่เคลือบด้วยแอนติบอดี ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อแบคทีเรียเป้าหมาย มาใช้ร่วมกับเทคนิค real-time PCR เพื่อตรวจหาเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส ในตัวอย่างอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง แม่นยำ มีความจำเพาะเจาะจง และมีความไวสูง สามารถทราบผลภายใน 28 ชั่วโมง และให้ผลการทดสอบ สอดคล้องกับวิธีมาตรฐาน ซึ่งต้องใช้เวลาทดสอบถึง 96 ชั่วโมง

ชุดตรวจนี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์แปรรูป ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป