ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ เนคเทค สวทช. พัฒนา ราชบัณฑิตฯ โมไบล์แอปพลิเคชัน “อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” หรือ Royal Society Mobile: Read and Write ประกอบด้วย 2 หมวดการใช้งาน คือ (1) “หมวดอ่านอย่างไร” และ (2) “หมวดเขียนอย่างไร” มารองรับการใช้งานบนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตที่ติดตั้งระบบ iOS Version 7 และ 8, Android และ Windows Mobile

ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกสบาย ทุกที่ ทุกเวลา เพียงพิมพ์คำที่ต้องการทราบ คำอ่านหรือคำเขียน ลงไปในช่องค้นหา แอปพลิเคชันก็จะแสดงผลคำอ่าน หรือคำเขียนที่ถูกต้องให้ทราบ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถค้นคำได้ จากประวัติการใช้งานของผู้ใช้เอง รวมทั้งค้นหาหลักเกณฑ์การอ่าน และการเขียนที่ถูกต้องของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ด้วย

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป