กรมหม่อนไหม ร่วมกับ เนคเทค สวทช. พัฒนา เครื่องตรวจเพศดักแด้ไหม ความแม่นยำสูงด้วยแสง เป๊นระบบที่ใช้ความรู้เรื่องการทะลุทะลวงของแสง มาผสมผสานกับหลักการประมวลผลภาพ โดยใช้แหล่งกำเนิดแสง ที่ให้กำลังของแสงต่ำ อย่างแสงสีแดง ซึ่งส่องทะลุลงไปในตัวดักแด้ไหม โดยไม่เป็นอันตราย มาตรวจสอบ แผ่นไคติน ซึ่งเป็นอวัยวะที่พบได้ในดักแด้ไหมเพศเมียเท่านั้น

ทั้งนี้ หลักการทำงานของเครื่องก็ง่าย ไม่ซับซ้อน เพียงแค่วางดักแด้ไหมลงบนจานหมุนของเครื่อง แกนหมุนจะหมุนดักแด้ไหม เข้าไปยังจุดที่ติดเซนเซอร์ไว้ เซนเซอร์จะใช้แสงตรวจหาต่อมไคติน เพื่อแยกว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย จากนั้นระบบจะเคลื่อนดักแด้ออกมายังจุดคัดแยก ซึ่งจะมีอุปกรณ์ทำหน้าที่เขี่ยดักแด้ลงไปยังช่องเพศผู้ หรือเพศเมียตามที่ตรวจพบ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป