เครื่องตรวจวัดสัญญาณรามาน ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ตรวจวิเคราะห์ เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเคมี เนื่องจากมีความแม่นยำสูง ใช้เวลาน้อย และใช้ตรวจวัดคราบบางๆ หรือผงเล็กๆ ได้ โดยต้องใช้ร่วมกับแผ่นรองรับการขยายสัญญาณรามาน หรือ เซอร์ส ชิปส์ ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ผลิตอยู่ไม่กี่ราย

นักวิจัยเนคเทค สวทช. จึงได้พัฒนา เนคเทค เซอร์ส ชิปส์ ขึ้นมา โดยใช้เทคนิคการเคลือบฟิล์มชั้นสูง แบบสปัตเตอริงในสุญญากาศ ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการขยายสัญญารามาน ได้สูงกว่าชิปที่มีในท้องตลาดถึง 100 เท่า ในขณะที่ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ใช้กับเครื่องวัดสัญญาณรามานทั่วไปได้ ทั้งระดับห้องปฏิบัติการ และแบบพกพา สามารถตรวจร่องรอยของสารเคมี ที่มีความเจือจางมาก หรือมีปริมาณน้อย มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะตรวจวิเคราะห์สารเสพติด ยาปลอม สารระเบิด หมึกปากกา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป