เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผักพื้นบ้านของไทย อย่างผักเชียงดา สวทช. ภาคเหนือ ให้การสนับสนุนนักวิจัย จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป จากผักเชียงดา ที่รับประทานง่ายยิ่งขึ้น

โดยใช้ผักเชียงดาสดส่วนยอด ผักเชียงดาสดส่วนใบกลาง หรือสารสกัดผักเชียงดาหมัก นำมาพัฒนาสูตรร่วมกับเจลลาติน หรือผงบุกคาราจีแนน และสารให้ความหวาน เช่น น้ำผึ้ง จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “กัมมี่เยลลี่ผักเชียงดา” ที่มีรสชาติดี มีคุณประโยชน์ของผักเชียงดาอย่างครบถ้วน และมีศักยภาพในการส่งเสริมให้ผลิตเชิงพาณิชย์ ในระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหา ผักเชียงดาล้นตลาด ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้ด้วย

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป