นักวิจัย เนคเทค สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร พัฒนาระบบ Video Analytic Platform เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม CCTV ให้มีความอัจฉริยะ สามารถตรวจจับ เฝ้าระวัง และเตือนภัยให้กับประชาชนได้โดยอัตโนมัติ

จากเดิม ที่นักวิจัยพัฒนาให้ CCTV สามารถตรวจจับการกระทำผิดกฎจราจรอัตโนมัติ เช่น การตรวจจับความเร็ว การฝ่าไฟแดง ตรวจทะเบียนรถ ติดตามรถหาย เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจร และลดอุบัติเหตุได้แล้วนั้น ล่าสุดนักวิจัยไทยยังพัฒนาความสามารถ ของ CCTV ให้เฝ้าระวัง และเตือนภัยพฤติกรรมผิดปกติอัตโนมัติ เช่น เหตุทะเลาะวิวาท เหตุรถชน เหตุไฟไหม้ โดยเมื่อระบบจับภาพได้แล้ว จะส่งสัญญาณเตือนภัย ไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โดยอัตโนมัติ ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีดีๆ ที่ช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ได้รู้สึกอุ่นใจได้มากยิ่งขึ้น

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป