นักวิจัย ทีเอ็มซี / สวทช. และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภัณฑ์กำจัดมอดกาแฟให้เกษตรกร โดยนักวิจัยพบว่า ในธรรมชาติมีเชื้อราที่เป็นศัตรูกับมอดกาแฟ สามารถตัดวงจรการเข้าทำลายของมอดกาแฟได้ ตั้งแต่ตอนปลูก จนถึงเก็บรักษา จึงได้นำเชื้อรานั้นมาศึกษาวิจัย และคิดค้นเทคนิคการผลิตหัวเชื้อราด้วยวิธีง่ายๆ และใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่อย่างเมล็ดธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด มาทำเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง

การผลิตเชื้อราจากเทคโนโลยีอย่างง่ายนี้ มีข้อดีคือ ต้นทุนต่ำ เก็บได้นาน ผลิตได้ปริมาณมาก ส่วนวิธีใช้งานเพียงแค่นำเชื้อราที่ผลิตได้ ไปโรยรอบโคนต้นกาแฟเท่านั้น มอดกาแฟที่โดนเชื้อราจะค่อยๆ ป่วย และตายลง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป