หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย เป็นศัตรูพืชตัวแสบ ที่ทำลายพืชเศรษฐกิจของไทยหลายชนิด แม้ใช้สารเคมีกำจัดได้ แต่หนอนกลับดื้อยามากขึ้น เกษตรกรต้องใช้สารเคมี ที่มีฤทธิ์แรงกว่าเก่า ทำให้ต้นทุนสูง และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

ไบโอเทค สวทช. และกรมวิชาการเกษตร จึงแนะนำให้เกษตรกรหันมาใช้ ผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็นพีวี ซึ่งจะฆ่าเฉพาะหนอนสามชนิดนี้เท่านั้น ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ มาผสมน้ำและฉีดพ่นต้นพืช แทนการใช้สารเคมี

โดยหลังฉีดพ่น เมื่อหนอนกินพืชเข้าไป ไวรัสจะเข้าทำลายอวัยวะภายใน จนหนอนป่วย และค่อยๆ ตายลง แม้จะไม่เห็นผลเร็วเหมือนการใช้สารเคมี แต่ให้ผลคุ้มค่าในระยะยาว เพราะไม่มีสารตกค้าง ผลผลิตที่ได้ยังปลอดสารเคมีซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป