เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกน้ำยางธรรมชาติ เป็นอันดับ 1 ของโลก นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. จึงได้ทำการวิจัย และพัฒนา วิธีการนำน้ำยางธรรมชาติของไทย มาผลิตเป็นยางวงจัดฟัน เพื่อใช้เองภายในประเทศ โดยได้ปรับปรุงส่วนผสมของน้ำยาง และปรับปรุงกระบวนการผลิต สำหรับขึ้นรูปยางวงจัดฟัน ทำให้มีความปลอดภัยสูง ผู้ที่จัดฟัน จึงสามารถใช้ยางวงจัดฟันในช่องปาก ได้อย่างสบายใจ ไร้กังวล

ยางวงจัดฟันจากต่างประเทศ มีกระบวนการผลิต ที่ใช้น้ำยางธรรมชาติ ที่มีการรักษาสภาพด้วยแอมโมเนีย ร่วมกับสารเคมีต่างๆ จึงอาจจะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จากสารเคมีตกค้าง หากไม่มีการควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนที่ดีพอ ผลงานวิจัย ยางวงจัดฟันของนักวิจัยไทย จึงช่วยตอบโจทย์ ในเรื่องของคุณภาพ ประสิทธิภาพการใช้งาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้ใช้งาน และที่สำคัญ ยังมีส่วนช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป