นักวิจัยนาโนเทค / สวทช. พัฒนาสารเคลือบกันน้ำ จากอนุภาคนาโน ของโลหะออกไซด์ ที่มีขนาดอนุภาคน้อยกว่า 30 นาโนเมตร ละลายอยู่ในตัวทำละลายชนิดโปร่งแสง จึงแทรกซึมเข้าไปในพื้นผิวที่มีรูพรุนของวัสดุต่างๆ ได้ดี ใช้พ่น หรือจุ่มเคลือบพื้นผิววัสดุได้ ด้วยเวลาเพียง 30 นาที โดยที่ไม่ทำให้พื้นผิวเดิมของวัสดุเปลี่ยนไป

จุดเด่นของสารเคลือบกันน้ำนาโนนี้ นอกจากเพิ่มคุณสมบัติกันน้ำให้พื้นผิวแล้ว ยังช่วยลดการจับเกาะของฝุ่น บนบริเวณพื้นผิวที่ถูกเคลือบ โดยเฉพาะตรงที่มีรูพรุน อีกทั้งยังลดการเกิดเชื้อรา ที่มีสาเหตุจากการสะสมของความชื้นบริเวณพื้นผิว ช่วยให้พื้นผิวผลิตภัณฑ์ดูใหม่ และสะอาดตลอดเวลา เหมาะจะนำไปใช้เคลือบพื้นผิวผลิตภัณฑ์ ที่ทำความสะอาดยาก เช่น กระเบื้องสนาม ผ้าม่าน โซฟา หรือโคมไฟ

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป