นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได้พัฒนากระบวนการผลิตกะโหลกเทียมแบบมีรูพรุน จากพลาสติกพอลิเอทิลีน ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ ช่วยให้หลอดเลือด และเนื้อเยื่อ สามารถเติบโตเข้าไปในกะโหลกเทียมได้ เป็นการเพิ่มความแข็งแรง ลดการเคลื่อนที่จากตำแหน่ง และลดการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี

จุดเด่นของกะโหลกเทียมแบบมีรูพรุน คือ ออกแบบและพิมพ์ชิ้นส่วนกะโหลก ให้มีขนาดรูปร่างพอดี กับช่องว่างของกะโหลกผู้ป่วยได้เลย มีน้ำหนักเบา มีปริมาณรูพรุนมากกว่า และขนาดรูพรุนใหญ่กว่า ที่สำคัญคือ มีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งยังพบปัญหาเรื่องขนาด จึงต้องนำมาตัดแต่ง เพื่อให้มีรูปทรงใกล้เคียงกับช่องว่างของกะโหลกผู้ป่วย ถือได้ว่ากะโหลกเทียมแบบมีรูพรุน จากเครื่องพิมพ์สามมิติ ช่วยการเพิ่มโอกาสทางการรักษา ให้กับผู้ป่วยไทยได้มากขึ้น

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป