นักวิจัย นาโนเทค สวทช. วิจัยและพัฒนา “E-SenSS หรือ E-sensory” โปรแกรมที่ใช้สําหรับการตรวจสอบ มาตรฐานรสชาติของอาหารไทย ซึ่งใช้เซ็นเซอร์เลียนแบบการรับรู้ สี กลิ่น และรสของมนุษย์ เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับกลิ่น และรสชาติอาหารแล้ว ระบบจะแปรค่า และประมวลผล โดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อส่งผลผ่านอีเมล์ หรือเครือข่ายออนไลน์ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

E-SenSS เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กลาง ที่เปรียบเหมือนคลัง ที่เก็บรวบรวมข้อมูลรสชาติอาหาร และยังมีแอปพลิเคชัน รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ช่วยให้การตรวจสอบ และควบคุมรสชาติอาหาร มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โดยเลียนแบบการรับรู้ รส กลิ่น ของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำ และไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นตํารับ ช่วยรักษามาตรฐานของรสชาติอาหารไทย ให้อร่อยแบบไทยแท้เหมือนกันทั่วโลก

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป