นักวิจัย เนคเทค / สวทช.พัฒนา “ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ สำหรับรถรับส่งนักเรียน” เพื่อให้เด็กๆ เดินทางอย่างปลอดภัย โดยระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ สำหรับรถรับส่งนักเรียน หรือ SchoolMate เป็นเครื่องมือ วัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ ผ่านโทรศัพท์สมาร์ตโฟน เน้นความสะดวก ใช้งานง่าย และต้นทุนต่ำ โดยใช้เซนเซอร์วัดอัตราเร่งที่มีอยู่แล้วบนสมาร์ตโฟน มาตรวจวัดการเคลื่อนไหวของยานพาหนะ ในระหว่างขับขี่

เซนเซอร์จะตรวจจับการเร่งความเร็ว การเบรกกะทันหัน การเปลี่ยนเลนเลี้ยวกะทันหัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลัก ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ จากนั้นระบบจะนำข้อมูลมาประมวลผล เพื่อคำนวณคะแนนความปลอดภัยในการขับขี่ และจะแจ้งผลให้ผู้ใช้งาน และผู้ควบคุมทราบแบบเรียลไทม์ ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์การขับขี่ ที่ไม่ปลอดภัย ผู้ควบคุมสามารถตักเตือนได้ทันที และปรับปรุงระบบขนส่งนักเรียน ให้ปลอดภัยและรัดกุมมากยิ่งขึ้น

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป