นักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้ออกแบบและพัฒนา ตู้ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ สำหรับบริการผู้ป่วยในการตรวจวัดค่าความดันโลหิต ชีพจร ส่วนสูงและน้ำหนัก ก่อนเข้าตรวจกับแพทย์ สามารถตรวจได้อย่างสะดวกด้วยตัวเอง เพราะมีคำแนะนำการใช้งานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน

คุณสมบัติเด่นอื่นๆ ของเครื่องให้บริการอัตโนมัตินี้ คือ ตรวจวัดความดัน ชีพจร ความสูง และน้ำหนักได้ครบที่จุดเดียว สามารถบันทึกข้อมูลชั่วคราวไว้ในเครื่อง จัดเก็บเป็นประวัติสุขภาพในฐานข้อมูล และพิมพ์ข้อมูล พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตนได้ ระบบรองรับการใช้งาน ทั้งแบบมีบัตรประชาชน บัตรโรงพยาบาล หรือไม่มีบัตร สามารถนำไปติดตั้งสถานที่ต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านยา อาคารสำนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้ติดตามสุขภาพด้วยตนเองได้อีกด้วย

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป