นักวิจัย นาโนเทค สวทช. พัฒนาสารเคลือบกระจก โฟโตโครมิก ที่ดูดกลืนรังสียูวีจากดวงอาทิตย์ได้ โดยเมื่อโดนแดด ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี ทำให้สีของสารเคลือบเปลี่ยนจากที่ไม่มีสี หรือมีสีอ่อนๆ เป็นมีสีเข้มขึ้น

คุณสมบัติพิเศษนี้ เหมาะที่จะนำมาใช้เคลือบกระจก แทนการติดฟิล์มกรองแสง เพราะสามารถเปลี่ยนความเข้มสีได้อย่างอัตโนมัติ ตามความเข้มของแสงอาทิตย์ ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา อย่างเวลาเช้าที่แสงแดดไม่จัด กระจกที่เคลือบสารโฟโตโครมิก จะเปลี่ยนสีไปเพียงเล็กน้อย ในเวลากลางวันที่มีแดดจัด ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มมาก และในตอนเย็นหรือกลางคืน ก็จะกลับมาใสอีก โดยไม่มีผลต่อการมองเห็นของเรา ช่วยให้ควบคุมปริมาณแสง ที่เข้าสู่ตัวอาคารได้อย่างพอเหมาะตลอดวัน ช่วยลดความร้อน ประหยัดค่าแอร์และค่าไฟ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป