ปัญหาสำคัญ ที่พบในพื้นที่ทำการเกษตรคือ มักมีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจำนวนมาก สวทช. ภาคเหนือ จึงได้สนับสนุน รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการออกแบบ และพัฒนา “เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก” และ “เครื่องหั่นย่อยวัสดุเส้นใย” ขึ้นมาเพื่อช่วยกำจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งเหล่านั้น โดยไม่ต้องใช้วิธีเผา และยังนำเศษที่ผ่านการย่อย แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ ทำเป็นวัสดุคลุมดิน เพาะเห็ด ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ หรือเชื้อเพลิงอัดแท่งได้ด้วย

เครื่องหั่นย่อยนี้มีจุดเด่น คือ ออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก ขนย้ายได้สะดวก บำรุงรักษาง่าย ราคาไม่แพง ต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ขนาดเล็กก็ได้ สามารถย่อยใบไม้แห้ง วัสดุที่มีเส้นใยเยอะ และกิ่งไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งลงได้ถึง 60-70 เปอร์เซ็นต์

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป