นักวิจัยนาโนเทค / สวทช. พัฒนาผลิตภัณฑ์เจลนาโนอิมัลชั่น ที่ผสมสารสกัดจากพริก โดยนำกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยกักเก็บสารสกัดจากพริก ให้คงตัวอยู่ได้นาน ไม่แสบร้อน ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เกิดการระคายเคือง

ซึ่งผลิตภัณฑ์เจลพริก ที่ได้อยู่ในรูปของนาโนอิมัลชั่น ที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยของสารออกฤทธิ์ได้นานถึง 8 ชั่วโมง สารสกัดค่อยๆ ซึมเข้าสู่ผิวหนัง และบรรเทาอาการปวด และอักเสบของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณปลายเส้นประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบการการระคายเคืองในอาสาสมัคร ว่ามีความปลอดภัย ไม่เกิดอาการแพ้ งานวิจัยชิ้นนี้ มีจำหน่ายแล้วโดย บริษัท บริษัท แซนด์-เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป