นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. นำแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์มารีไซเคิล เป็นวัสดุแผ่นทดแทนหินธรรมชาติ หรือ Magic Stone โดยพัฒนากระบวนการผลิต ให้สามารถหล่อขึ้นรูปได้ง่าย ทำพื้นผิวได้หลากหลายสีสัน และผิวสัมผัส

เมจิกสโตนผ่านการทดสอบคุณสมบัติ ด้านการใช้งานต่างๆ แล้ว พบว่า มีความแข็งแรง เหนียว ทนทาน ทนกรดด่าง น้ำหนักเบา ไม่แตกหักง่าย รับแรง และยึดเกาะพื้นผิวได้ดี และยังทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุ สำหรับประดับตกแต่งพื้นผิวต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในอาคาร เช่น การปิดผิวผนัง ปิดผิวเสา การตัดขอบหรือมุม งานจัดสวน นับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ได้อย่างลงตัว และนักวิจัยพร้อมแล้ว ที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่นักลงทุนที่สนใจ นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป