นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ได้วิจัยและพัฒนา “ฝาจุกสำหรับบรรจุภัณฑ์ของเหลว เพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน” เป็นฝาจุกที่ได้รับการออกแบบ โดยคำนึงถึงหลักพลศาสตร์ของไหล เพื่อให้สามารถนำอากาศจากภายนอก ผ่านฝาจุก ซึ่งมีโพรงให้อากาศไหลผ่านเข้าไป ในบรรจุภัณฑ์ของเหลว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถกำหนดปริมาณของเหลว ที่รินออกมาได้อย่างแม่นยำ โดยมีการออกแบบที่เรียบง่าย ไม่มีส่วนที่เป็นท่อยื่นยาว หรือโครงสร้างซับซ้อน ทำให้สามารถขึ้นรูปได้ง่าย โดยใช้กระบวนการฉีดพลาสติก ทำให้ต้นทุนการผลิต ต่ำกว่าฝาจุกกันสำลักแบบอื่นๆ

ฝาจุกจากงานวิจัยนี้ มีขนาดเท่ากับฝาจุกของบรรจุภัณฑ์โดยทั่วไป สามารถใช้ทดแทนฝาจุกแบบเดิมได้ มีน้ำหนักเบาและราคาถูก ใช้งานได้ดีกับของเหลวแทบทุกชนิด เช่น นม น้ำผลไม้ ทั้งชนิดที่มีเนื้อ และไม่มีเนื้อผสม น้ำอัดลม น้ำมันปรุงอาหาร น้ำมันเครื่อง สารเคมีต่างๆ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป