นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ศึกษาเชื้อราหลายสายพันธุ์ ที่เก็บรักษาไว้ในธนาคารจุลินทรีย์ และพบว่าเชื้อรา Beauveria bassiana (บิวเวอเรีย บาสเซียนา) สามารถฆ่าเพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยแป้งได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น จึงนำไปทดสอบประสิทธิภาพในนาข้าว ไร่มันสำปะหลัง และสวนผัก ของเกษตรกร ก็พบว่าได้ผลดี และน่าจะเผยแพร่ให้เกิดการใช้จริง

ทีมนักวิจัยจึงได้พัฒนา วิธีการเลี้ยงเชื้อราบิวเวอเรีย โดยใช้ข้าวสารเป็นส่วนประกอบ ในสูตรอาหารเลี้ยง ซึ่งเชื้อราผลิตสปอร์ได้สูงกว่าการเลี้ยงในอาหารเดิมถึง 78 เท่า ปัจจุบัน ทีมนักวิจัยร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร และอีกหลายหน่วยงาน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตหัวเชื้อราบิวเวอเรียแบบก้อนเชื้อสดพร้อมใช้ ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ และสร้างเครือข่ายเกษตรกร ให้หันมาผลิต และใช้ราบิวเวอเรีย ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช แทนการใช้สารเคมี ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้ว คุณภาพชีวิตของเกษตรกรยังดีขึ้นด้วย

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป