นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ร่วมมือกับบริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น พัฒนาห้องโดยสารรถพยาบาล ออกแบบโครงสร้างของห้องโดยสารให้มีความแข็งแรงขึ้น ด้วยการใช้วัสดุคอมพอสิต ทำการออกแบบโครงสร้างของชิ้นส่วน และวิธีการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนโครงสร้างที่เหมาะสม ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในด้านความแข็งแรง ความทนทาน และน้ำหนัก ใช้การวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และผ่านการทดสอบลักษณะการจำลองเหตุการณ์
รถพลิกคว่ำ ตามมาตรฐาน UN ECE R66 และ FMVSS 220

โครงสร้างของตัวถังและห้องโดยสารรถพยาบาล เป็นโครงสร้างแบบ “ซุปเปอร์สตรัคเจอร์” ซึ่งจัดอยู่ในหมวดอุปกรณ์ “แพสสีฟ เซฟตี้” หรืออุปกรณ์ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ จากหนักให้เป็นเบา ช่วยปกป้องชีวิตของผู้โดยสาร ระหว่างเหตุการณ์พลิกคว่ำของตัวรถได้

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป