นักวิจัย เอ็มเทค สวทช. ได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ทางกายภาพของอาหาร พร้อมปรับปรุงสูตร และกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตรงตามความต้องการ โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่มีไขมันต่ำ หรืออาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ และยังคงมีเนื้อสัมผัสของอาหาร และรสชาติที่อร่อยเช่นเดิม

นอกจากนี้ นักวิจัย เอ็มเทค ยังพัฒนาวัตถุดิบจากธรรมชาติ ให้เป็นอาหารที่พร้อมรับประทาน เนื้อสัมผัสที่นุ่ม บดเคี้ยวง่าย กลืนง่าย ย่อยได้ดี รสชาติอร่อย เช่น สเต๊กเนื้อสัตว์ที่รสชาติอร่อย ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ เหมาะกับผู้สูงวัย และผู้ที่มีปัญหาระบบย่อยอาหาร

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป