นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. พัฒนาสีธรรมชาติ ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ต่อการพิมพ์บนผ้าทอ แทนการใช้สีเคมี ด้วยการคิดค้นวิธีการเตรียมสี ให้อยู่ในรูปสารละลายเข้มข้น หรือผงพร้อมใช้ โดยขั้นตอนการพัฒนาเริ่มจาก การนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น เปลือกต้นสะเดา ใบชา ดอกดาวเรือง มาต้มสกัดในน้ำ และทำการระเหย จนได้น้ำสีสารละลายเข้มข้น แต่หากต้องการเก็บไว้ใช่ในรูปของผงสี ก็เพียงนำสีสารละลายเข้มข้น มาผ่านลมร้อนในเครื่อง เสปรย์ดราย ก็จะได้ผงสีพร้อมใช้ทันที

ปัจจุบันเอ็มเทค ได้ร่วมกับ โครงการไอแทป บริษัท ดีดี เนเจอร์ คราฟท์ จำกัด และ บริษัท เนเชอรัล ณิช จำกัด นำสีธรรมชาติ มาใช้พิมพ์ลายบนผ้าทอเส้นใยธรรมชาติ และตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าพันคอ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่ของ วางจำหน่ายในท้องตลาดเรียบร้อยแล้ว

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป