นักวิจัยเอ็มเทค/ สวทช. ได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบ “เครื่องยกผู้ป่วย” มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเครื่องยกผู้ป่วย จากต่างประเทศ แต่มีต้นทุนที่ถูกกว่า สามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้มากถึง 120 กิโลกรัม ได้อย่างปลอดภัย ออกแบบให้ใช้ระบบไฟฟ้าในการยก จึงมีความนุ่มนวลกว่าระบบไฮโดริก พร้อมปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉิน และหน้าจอแสดงสถานะของแบตเตอรี่ ส่งสัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด และสามารถเสียบชาร์ทใช้กับไฟฟ้าภายในบ้านได้ เครื่องยกผู้ป่วย นี้ ผ่านการทดสอบการใช้งานโดยนักกายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมดีๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดย สวทช.

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป