The Xvolution เป็นเกมกระดาน ที่ใช้วิธีเล่นคล้ายกับการเล่นเกมเศรษฐี ซึ่งคนส่วนใหญ่คุ้นเคยอยู่แล้ว เนื้อหาของเกมสอดแทรกการเรียนรู้ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ที่ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย การต่อสู้ การป้องกันตัว การกลายพันธุ์ ฯลฯ เพื่อให้อยู่รอด และมีวิวัฒนาการที่สูงขึ้นไป ผู้ชนะในเกม คือ ผู้ที่แข็งแกร่ง หรือมีระดับขั้นวิวัฒนาการสูงสุด

ความน่าสนใจของเกมนี้ คือ ตัวเดินในเกมทั้งหมด เป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ ที่ค้นพบในประเทศไทย เช่น สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส, สยามโมซอรัส สุธีธรนิ เป็นต้น จึงช่วยให้ผู้เล่นได้รับความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาของไทยมากขึ้นด้วย

เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเล่นเกม และให้ทันยุคสมัย มีการนำเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง หรือ Augmented Reality มาพัฒนาแอปพลิเคชัน The Xvolution ที่ช่วยให้เราเห็นไดโนเสาร์พันธุ์ไทย บนตาเดินในรูปแบบสามมิติ ที่เคลื่อนไหว และส่งเสียงร้องได้ ทั้งยังถ่ายภาพ และแชร์ภาพบนโซเชียลมีเดีย ผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตได้อีกด้วย เรียกว่าครบถ้วนทั้งความสนุก และความรู้ ทำให้วิทยาศาสตร์ กลายเป็นเรื่องสนุกสำหรับทุกคน

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป