นักวิจัยเนคเทค / สวทช. พัฒนาระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศ สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังปริมาณออกซิเจน ที่ละลายในน้ำ และควบคุมเครื่องเติมอากาศ ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา โดยระบบประกอบด้วย เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนแบบหัวจุ่ม และระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัตโนมัติ เมื่อออกซิเจนในบ่อลดลง ชุดอุปกรณ์นี้จะส่งข้อมูลไปยังกล่องควบคุมเครื่องเติมอากาศ เพื่อสั่งให้เครื่องเติมอากาศตีน้ำตามปริมาณออกซิเจนที่ลดลงได้โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ระบบยังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถติดตามข้อมูล รับรู้สถานะในบ่อ ได้ตรงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง และดูย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ได้อย่างสะดวก ช่วยลดเวลา ลดต้นทุน แต่เพิ่มพูนผลกำไร

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป