เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพ่อและแม่ อีกทั้งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของทารกในครรภ์ นักวิจัยเนคเทค / สวทช. จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ซี เบบี้พลัส” ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยคำนวณพร้อมเฝ้าติดตาม การตั้งครรภ์และประเมินการตั้งครรภ์ของตัวผู้ใช้โปรแกรม ในรูปแบบรายสัปดาห์ บนอุปกรณ์แบบพกพาประเภทแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 4.2 ขึ้นไป

สามารถจำลองการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ในรูปแบบเสมือน 3 มิติ เพื่อให้การตั้งครรภ์นั้นสิ้นสุดลงอย่างมีคุณภาพ แสดงภาพอัลตราซาวด์ 3 มิติ ในแต่ละสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งอธิบายการเจริญเติบโตของลูกน้อยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำนวณอายุครรภ์ และกำหนดวันคลอด คำนวณน้ำหนักคุณแม่ที่ควรเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม แสดงปริมาณแคลอรี่ที่ควรได้รับระหว่างการตั้งครรภ์ พร้อมแนะนำการรับประทานอาหาร การพักผ่อน การปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แต่ละสัปดาห์ เพื่อให้มารดาและทารกปลอดภัย ผ่านช่วงเวลาวิกฤตไปได้อย่างราบรื่น

แอปพลิเคชัน “ซี เบบี้พลัส” จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของสตรีตั้งครรภ์ในการดูแลตนเองและลูกน้อย ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแล้ว

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป