ในอุตสาหกรรมอาหารนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากเลย คือ อาหารจะต้องไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค โดยทั่วไป จะมีการสุ่มตรวจเชื้อก่อโรคในอาหารก่อน ปัญหาคือ ใช้เวลานาน เพราะการตรวจหาเชื้อแต่ละชนิดนั้น ใช้วิธีแตกต่างกัน และที่สำคัญ ไม่สามารถตรวจจำนวนตัวอย่างมากๆ ได้ แต่ตอนนี้นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ได้พัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค ที่ตรวจได้พร้อมกันทีเดียว 3 ชนิด

ทั้งนี้ นักวิจัยไบโอเทคได้ทำการเลี้ยงเพิ่มจำนวน และทดสอบเชื้อก่อโรคที่สำคัญ ในอุตสาหกรรมอาหาร 3 ชนิดคือ Campylobacter jejuni (แคมไพโลแบคเตอร์ เจจูไน), Listeria monocytogenes (ลีสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส) และ Salmonella spp. (แซลโมเนลลา สปีชีส์) จากนั้นพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อโรคดังกล่าว ได้พร้อมกันโดยใช้เทคนิค Bead array โดยที่ผ่านมาได้ทดลองใช้วิธีที่พัฒนาขึ้น ทดสอบผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ พบว่าให้ผลสอดคล้องกับวิธีการตรวจตามมาตรฐานสากล

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป