นาโนเทคได้ร่วมกับนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท สุพรีม โปรดักส์ จำกัด พัฒนาสารเคลือบซิลเวอร์นาโน ที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.99% และได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์สารเคลือบภายในรถพยาบาล เนื่องจากเป็นพาหนะที่สัมผัสเชื้อโรคจากผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลา ทำความสะอาดยาก การนำซิลเวอร์นาโนมาใช้จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติป้องกันเชื้อแบคทีเรีย และลดการติดเชื้อโรคที่จะแพร่ไปยังผู้ป่วยรายอื่นๆ ในรถพยาบาลได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ล่าสุดนักวิจัยยังได้นำสารเคลือบซิลเวอร์นาโน มาพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ นั่นคือ แผ่นผนังห้องผ่าตัดทางการแพทย์สำเร็จรูป ที่ผ่านการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการพบว่า มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดี ทำให้ช่วยลดการติดเชื้อในขั้นตอนการผ่าตัด และช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์สารเคลือบภายในรถพยาบาล และแผ่นผนังห้องผ่าตัด ได้รับเครื่องหมายรับรอง “ฉลากนาโนคิว (NanoQ)” เรียบร้อยแล้ว

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป