สวทช.ภาคเหนือ ได้ให้การสนับสนุนห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกจงรัก โดยประสานทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ด้วยสมุนไพรท้องถิ่น และสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวกล้องงอก เพื่อช่วยพัฒนาสูตรไอศกรีมข้าวกล้องงอก เป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนวัตกรรมใหม่ เสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพร ซึ่งถือเป็นการนำเอา ทรัพยากรภายในท้องถิ่นมายกระดับ ด้วยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวกล้องงอก เกิดจากการผสมผสานเนื้อไอศกรีม ให้เข้ากับพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เพื่อให้ได้สีสันที่เกิดจากธรรมชาติและมีสารต้านอนุมูลอิสระ มีปริมาณไขมันต่ำ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง ได้รับการทดสอบ และตรวจสอบคุณค่าทางอาหารเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป