นักวิจัยเนคเทค สวทช. พัฒนา HosMate ระบบช่วยนำทางผู้ป่วยในโรงพยาบาล และวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ป่วย โดยพัฒนาต่อยอดมาจากโปรแกรม Easyhos ซึ่งระบบ HosMate จะช่วยให้คนไข้ทราบข้อมูลการใช้บริการของตนเองผ่านสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต เช่น แสดงคิวที่ต้องรอในการเข้ารับบริการตามจุดต่างๆ แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวต้องตรวจหรือรักษา อีกทั้งยังแสดงยอดใบเสร็จล่วงหน้าได้อีกด้วย

นอกจากนี้ นักวิจัยยังได้พัฒนาระบบเพิ่มเติม ให้โรงพยาบาลสามารถนำข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของคนไข้มาวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์คิวและเวลารอคอยของคนไข้ตามจุดที่เข้ารับบริการ แล้วนำมาจัดทำรายงาน เพื่อบ่งชี้คอขวดของการให้บริการ ช่วยให้โรงพยาบาลปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้ถูกจุดและทันท่วงที ผลงานวิจัยนี้ยังได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น จากการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2559 ในหัวข้อ ICT Innovations for eHealth mHealth

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป