นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาอุปกรณ์ช่วยพ่นยา DIY Spacer ด้วยวัสดุหาง่ายได้ใกล้ตัว สำหรับรักษาโรคหอบหืดในเด็กและผู้สูงอายุ โดยทีมวิจัยเอ็มเทคได้นำลิ้นวาล์วในอุปกรณ์สูบน้ำด้วยมือ หรือ ไซฟ่อนปั๊ม มาทำหน้าที่เหมือนวาล์วควบคุมทางเดินอากาศ ทำให้เวลาสูดหายใจเข้า ตัวยาก็จะไหลเข้าไปในปอด เวลาหายใจออก อากาศจะไหลออกทางช่องเปิดด้านบน ไม่ไหลกลับเข้าไปผสมกับยา ส่วนตัวกระบอกพ่นยาทำจากขวดน้ำขนาด 500 มิลลิลิตร ที่นำมาเจาะรูที่ปลายกระบอก เพื่อเป็นช่องใส่อุปกรณ์พ่นยา และสุดท้ายส่วนที่ครอบปากกับจมูก เพียงนำส่วนหัวของขวดน้ำขนาดใหญ่ 1.5 ลิตร มาตัดให้เข้ากับรูปหน้าของผู้ป่วย และหุ้มด้วยท่อลมยางซิลิโคน เพียงเท่านี้ก็จะได้อุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่ผลิตด้วยตนเองแล้ว

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป