นักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน สมาร์ต อะควา โดยนำเอาความสามารถของสมาร์ตโฟน ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 4.0.3 ขึ้นไป ร่วมกับชุดตรวจวัดค่าสี โดยใช้หลักการของการตรวจวัดค่าสี กับการทำปฏิกิริยาของสารเคมีที่อยู่ในน้ำกับสารเคมีที่ทำให้เกิดสี และใช้สมาร์ตโฟนเป็นเครื่องมือในการอ่านค่าสีที่เกิดขึ้น แทนการใช้สายตาของผู้ทดสอบ เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี โดยใช้งานแอพพลิเคชันคู่กับกล่องแอปส์บ็อกซ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ให้แสงสว่างและป้องกันการรบกวนของแสงจากภายนอก ในขณะทำการอ่านค่าสีด้วยโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน สมาร์ต อะควา สามารถตรวจสอบสารเคมีต่าง ๆ ได้แก่ ไนไตรท์ กรด-ด่าง แอมโมเนียม และความกระด้างของน้ำ และยังสามารถประยุกต์ใช้กับการทดสอบสารเคมีอื่น ๆ ได้ เน้นการอ่านค่าที่แม่นยำ และที่สำคัญสะดวกในการใช้งาน ทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ หรือสตาร์ทอัพนำไปสร้างบริการเชิงพาณิชย์ต่อไป

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป