ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตไหมอีรี่ที่สำคัญของประเทศ ซึ่งในกระบวนการเลี้ยงไหมอีรี่นั้น มีมูลของหนอนไหม ที่เหลือทิ้งเป็นปริมาณมาก ในแต่ละรอบการผลิต สวทช. ภาคเหนือ ได้ร่วมกับ ดร.ชัยอาทิตย์ อิ่นคำ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำมูลหนอนไหมอีรี่ ที่เลี้ยงด้วยใบละหุ่ง และใบมันสำปะหลัง ซึ่งมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช มาพัฒนาเป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์สูตรเข้มข้น มีปริมาณไนโตรเจนสูง
วิธีการใช้งานก็แสนง่าย เพียงผสมปุ๋ยน้ำอินทรีย์เข้มข้น ในอัตราส่วน 80 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดให้ทั่วในแปลงปลูก ทุกๆ 7 วัน ก็จะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ทำให้พืชเติบโตแข็งแรง ให้ผลผลิตดี ช่วยเร่งการเจริญเติบโตในผักโดยเฉพาะทางใบ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง 100%

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป