รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน คาร์บอนมอนอกไซด์
คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าชหลักของมลพิษในอากาศเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของธาตุคาร์บอนในการเผาขยะ เผาไหม้ของเครื่องยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม หากเราหายใจเอาก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปมันก็จะไปปะปนกับเม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงจับกับก๊าซออกซิเจนได้น้อยลง ทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจนแบบเฉียบพลัน คาร์บอนมอนอกไซด์คือก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและรสชาติ แต่หากเราหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปมากๆ ก็จะทำให้อ่อนเพลีย หน้ามืด ปวดศีรษะ หายใจไม่ออก อาจหมดสติถึงกับเสียชีวิตได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป