รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ไข้หวัดใหญ่ 2009
ไข้หวัดใหญ่ 2009 หรือโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่โดยแรกๆ เรียกว่า ไข้หวัดหมู เป็นไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดที่เม็กซิโก โรคนี้ติดต่อจากคนสู่คนเกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด เอเอชวันเอ็นวัน (AH1N1) ที่มาจากการผสมสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่ของหมู คน และนก ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายกับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วไป คือมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ อาจมีอาการท้องเสียด้วย และผู้ป่วยหลายรายอาจมีอาการปอดอักเสบรุนแรง หอบ หายใจลำบากอาจถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด ไข้หวัดใหญ่ 2009 สามารถติดต่อได้ทั้งทางตรงอยู่างถูกผู้ป่วยไอจามรดใส่และทางอ้อมโดยการใช้สิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสอย่าง ผ้าเช็ดหน้าหรือแก้วน้ำ โรคนี้รักษาให้หายได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป