รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ดินถล่มเกิดขึ้นได้อย่างไร
ดินถล่มหรือโคลนถล่มเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินและหิน ภัยธรรมชาตินี้มักเกิดตอนฝนตกหนักเพราะน้ำจะซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วทำให้ ดินอุ้มน้ำจนอิ่มเป็นผลให้ดินสูญเสียการยึดเกาะระหว่างกัน และหากบริเวณนั้นเป็นภูเขาหรือที่ลาดชันดินเหล่านั้นก็จะถูกฉุดตามแรงโน้ม ถ่วงของโลกไหลลงสู่ที่ต่ำสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ด้านล่าง การปลูกต้นไม้จะช่วยป้องกันดินถล่มได้อีกทางหนึ่งเพราะพื้นที่ป่าที่ถูก ทำลายเมื่อฝนตกลงมาจะไม่มีต้นไม้คอยดูดซับน้ำดินในบริเวณนั้นก็จะพังทลายได้ อย่างง่ายดาย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป